Selecteer een pagina
Toegepast Boeddhisme Introductie

Toegepast boeddhisme  

Het doel van deze website ’toegepast boeddhisme’ is het toegankelijk maken van werkwijzen en inzichten uit boeddhistische tradities voor geïnteresseerden. De werkwijzen en inzichten zijn bedoeld om te gebruiken in het dagelijkse leven en werk. De website omvat ruim 40 werkwijzen en 10 teksten met achtergrondinformatie. De verschillende werkwijzen en inzichten zijn te vinden onder de tab werkwijzen.
Deze website wordt onderhouden door Sebo Ebbens en is het laatst bijgewerkt op 11 mei 2023.

Doel werkwijzen en inzichten

De boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen en inzichten hebben als kenmerk dat ze in staat zijn onze aandacht en ons gewaarzijn verder te ontwikkelen en te versterken. Het ontwikkelen en versterken van aandacht en gewaarzijn is het hart van elke boeddhistische traditie. Een toelichting daarop:
* Met meer aandacht zijn we beter gericht op wat we aan het doen zijn en zijn we minder afgeleid. Dat brengt stabiliteit in ons leven. Dat maakt ons ook vriendelijker. Met meer gewaarzijn zien we beter wat we doen en wat dat voor onszelf en anderen betekent. Dat ontwikkelt ook ons mededogen verder. De combinatie van deze twee is een sterke combinatie. Die combinatie maakt dat we meer in balans zijn, en daarnaast aardiger en helderder worden.
* Met de term werkwijzen geven we aan dat we streven naar zo praktisch mogelijke toepassingen. Alle werkwijzen op deze website worden in gewoon Nederlands en vrijwel zonder boeddhistisch jargon beschreven. 

Verbinding met de website ‘Goed leven en sterven’

Behalve dat deze website veel praktische werkwijzen aanbiedt voor ons dagelijks leven, is deze website verbonden met de website die de Tibetaanse visie op ‘goed leven en sterven’ bespreekt: https://goedlevenensterven.nl. Die website ondersteunt drie boeken en drie katerntjes die de verschillende aspecten van het Tibetaans boeddhisme beklemtonen tijdens zowel ons leven als tijdens ons sterven. Die website geeft daar ook veel achtergrondinformatie over.
Op die website wordt regelmatig naar deze website verwezen als het gaat om praktische uitwerkingen.
De drie boeken en drie katernen waarover op die website geschreven wordt, zijn de volgende:

  • Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief‘ (uit 2019. Dit boek is een uitwerking van het Tibetaanse dodenboek, en legt de klemtoon met name op de kwaliteit van leven vanuit het perspectief dat ons leven eindig is); 
  • Stralend in de wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven‘ (uit 2013. Dit boek gaat over de vijf Tibetaanse wijsheden die in het Tibetaans boeddhisme een belangrijke rol spelen bij zowel ons leven als bij ons sterven);
  • Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag‘ (uit 2022. Dit boek gaat over de Tibetaanse visie op vriendelijkheid en mededogen. Er worden drie methodes beschreven die ons bij de ontwikkeling daarvan kunnen helpen).
  • De twee katernen zijn: ‘Het levensrad, ons bevrijden van lijden en gedoe (2023)‘ en ‘Vertrouwd raken met mededogen, de 59 spreuken van Atisha (2022)‘;
  • Dan is er een derde katern over ‘Zeven levenslessen uit het Tibetaanse dodenboek (202)‘. Dat katern beschrijft zeven levenslessen die we van het Tibetaanse Dodenboek kunnen leren als tot ons is doorgedrongen dat ons leven eindig is. De zeven levenslessen verwijzen daarbij ook naar de teksten uit bovenstaande boeken en katernen.

De drie boeken zijn geschreven door Sebo Ebbens en uitgegeven bij uitgever Asoka. De drie katernen zijn ook door Sebo Ebbens geschreven en in eigen beheer uitgegeven.

© Het is toegestaan de teksten van deze website in klein verband te gebruiken mits met bronvermelding. Het is niet toegestaan de teksten te gebruiken in officiële publicaties, tenzij met schriftelijke toestemming. Zie verder over ons