Selecteer een pagina
Toegepast Boeddhisme Introductie

Toegepast boeddhisme  

Het doel van de website ’toegepast boeddhisme’ is het toegankelijk en inzichtelijk maken van werkwijzen en inzichten uit boeddhistische tradities toegankelijk en inzichtelijk voor geïnteresseerden. De werkwijzen en inzichten zijn bedoeld om te gebruiken in het dagelijkse leven en werk. Het gaat om ruim 40 werkwijzen en 10 teksten met achtergrondinformatie. De verschillende werkwijzen en inzichten zijn te vinden onder de tab werkwijzen.
Deze website wordt onderhouden door Sebo Ebbens en is het laatst bijgewerkt op 28 december 2022.

Doel werkwijzen en inzichten

De boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen en inzichten hebben als kenmerk dat ze in staat zijn onze aandacht en ons gewaarzijn verder te ontwikkelen en te versterken. Het ontwikkelen en versterken van aandacht en gewaarzijn is het hart van vrijwel elke wijsheidstraditie.

Met meer aandacht zijn we meer gericht op wat we aan het doen zijn en minder afgeleid.
Met meer gewaarzijn zien we beter wat we doen en wat dat voor onszelf en anderen betekent. Deze combinatie is een sterke combinatie. Die combinatie maakt dat we meer in balans zijn, en aardiger en helderder worden.
Met de term werkwijzen geven we aan dat we streven naar zo praktisch mogelijke toepassingen. Alle werkwijzen op deze website worden in gewoon Nederlands en vrijwel zonder boeddhistisch jargon beschreven. 

Verbinding met de website ‘Goed leven en sterven’

Behalve dat deze website veel praktische werkwijzen aanbiedt voor ons dagelijks leven, is deze website ook verbonden met de website die de Tibetaanse visie op ‘goed leven en sterven’ bespreekt: https://goedlevenensterven.nl. Die website ondersteunt drie boeken die over het Tibetaans boeddhisme gaan en geeft veel achtergrondinformatie bij deze visie. Op die website wordt regelmatig naar deze website verwezen als het gaat om praktische uitwerkingen.
De drie boeken zijn:

  • Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief‘ (uit 2019. Dit boek is een uitwerking van het Tibetaanse dodenboek, en gaat met name over de relatie tussen leven en sterven);
  • Stralend in de wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven‘ (uit 2013. Dit boek gaat over de vijf Tibetaanse wijsheden die in het Tibetaans boeddhisme een belangrijke rol spelen bij zowel ons leven als bij ons sterven);
  • Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag‘ (uit 2022. Dit boek gaat over de Tibetaanse visie op vriendelijkheid en mededogen. Er worden drie verschillende methodes beschreven).

De drie boeken zijn geschreven door Sebo Ebbens en uitgegeven bij uitgever Asoka.  

© Het is toegestaan de teksten in klein verband te gebruiken mits met bronvermelding. Het is niet toegestaan de teksten te gebruiken in officiële publicaties, tenzij met schriftelijke toestemming. Zie verder over ons