Selecteer een pagina
Toegepast Boeddhisme Introductie

Toegepast boeddhisme  

Het doel van deze website ’toegepast boeddhisme’ is het toegankelijk maken van werkwijzen en inzichten uit boeddhistische tradities voor geïnteresseerden. De werkwijzen en inzichten zijn bedoeld om te gebruiken in het dagelijkse leven en werk. De website omvat ruim 40 werkwijzen en 10 teksten met achtergrondinformatie. De verschillende werkwijzen en inzichten zijn te vinden onder de tab werkwijzen.

Doel werkwijzen en inzichten

De boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen en inzichten hebben als kenmerk dat ze in staat zijn onze aandacht en ons gewaarzijn verder te ontwikkelen en te versterken. Het ontwikkelen en versterken van aandacht en gewaarzijn is het hart van elke boeddhistische traditie. Een toelichting daarop:
* Met meer aandacht zijn we beter gericht op wat we aan het doen zijn en zijn we minder afgeleid. Dat brengt stabiliteit in ons leven. Dat maakt ons ook vriendelijker voor zowel onszelf als voor anderen. 
* Met meer gewaarzijn zien we beter wat we doen en wat dat voor onszelf en anderen betekent. Dat versterkt ons mededogen.
Aandacht en gewaarzijn tezamen zijn een sterke combinatie. Die combinatie maakt dat we meer in balans zijn, en daarnaast aardiger en helderder worden voor zowel onszelf als anderen.
* Met de term werkwijzen geven we aan dat we streven naar zo praktisch mogelijke toepassingen. Alle werkwijzen op deze website worden in gewoon Nederlands en vrijwel zonder boeddhistisch jargon beschreven. Vaak is het mogelijk om voor werkwijze ook beoefening te lezen. 

Verbinding met de website ‘Goed leven en sterven’

Deze website is verbonden met de website die de Tibetaanse visie op ‘goed leven en goed sterven’ bespreekt. Dat is de website: https://goedlevenensterven.nl. Die website ondersteunt drie boeken en drie katernen die door Sebo Ebbens zijn geschreven en die verschillende aspecten van het Tibetaans boeddhisme beklemtonen zowel tijdens ons leven als tijdens ons sterven. Op die website is daarover veel achtergrondinformatie te vinden. De verbinding bestaat eruit dat er de website ‘goed leven en goed sterven’ regelmatig naar deze website wordt verwezen als het gaat om praktische uitwerkingen. Ook in de nieuwe of herziene boeken zal in de nabije toekomst regelmatig naar deze website verwezen worden. Zie verder die website. 

© Het is toegestaan de teksten van deze website in klein verband te gebruiken mits met bronvermelding. Het is niet toegestaan de teksten te gebruiken in officiële publicaties, tenzij met schriftelijke toestemming. Zie verder over ons
Deze website wordt onderhouden door Sebo Ebbens en is het laatst bijgewerkt op 30 november 2023.