Selecteer een pagina
Toegepast Boeddhisme Introductie

Toegepast boeddhisme  

Het doel van de website ’toegepast boeddhisme’ is het toegankelijk en inzichtelijk maken van werkwijzen en inzichten uit boeddhistische tradities toegankelijk en inzichtelijk voor geïnteresseerden. De werkwijzen en inzichten zijn bedoeld om te gebruiken in het dagelijkse leven en werk. Het gaat om ruim 40 werkwijzen en 10 teksten met achtergrondinformatie. De verschillende werkwijzen en inzichten zijn te vinden onder de tab werkwijzen.
Deze website wordt onderhouden door Sebo Ebbens en is het laatst bijgewerkt op 15 september 2022.

Doel werkwijzen en inzichten

De boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen en inzichten hebben als kenmerk dat ze in staat zijn onze aandacht en ons gewaarzijn verder te ontwikkelen en te versterken. Het ontwikkelen en versterken van aandacht en gewaarzijn is het hart van vrijwel elke wijsheidstraditie.

Met meer aandacht zijn we meer gericht op wat we aan het doen zijn en minder afgeleid.
Met meer gewaarzijn zien we beter wat we doen en wat dat voor onszelf en anderen betekent. Deze combinatie is een sterke combinatie. Die combinatie maakt dat we meer in balans zijn, en aardiger en helderder worden.
Met de term werkwijzen geven we aan dat we streven naar zo praktisch mogelijke toepassingen. Alle werkwijzen op deze website worden in gewoon Nederlands en vrijwel zonder boeddhistisch jargon beschreven. 

Deze website

Deze website is verbonden met de website over de Tibetaanse visie op ‘goed leven en sterven’: https://goedlevenensterven.nl. Die website ondersteunt drie boeken. Het gaat om het boek ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief‘, het boek ‘Stralend in de wereld. De vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven‘, en het eind Mei 2022 verschenen boek ‘Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag‘. De drie boeken zijn geschreven door Sebo Ebbens. De boeken zijn uitgegeven bij uitgever Asoka. De website ‘goed leven en sterven’ verwijst regelmatig naar deze website bij een aantal beoefeningen zoals die ook in de verschillende boeken vermeld zijn. Maar de website is natuurlijk ook los te bezoeken omdat er veel praktische adviezen op te vinden zijn over hoe wij onze aandacht en ons gewaarzijn in ons dagelijks leven kunnen bevorderen. 

© Het is toegestaan de teksten in klein verband te gebruiken mits met bronvermelding. Het is niet toegestaan de teksten te gebruiken in officiële publicaties, tenzij met schriftelijke toestemming. Zie verder over ons