Selecteer een pagina
Toegepast Boeddhisme Introductie

Toegepast boeddhisme

Het doel van deze website ‘toegepast boeddhisme’ is om werkwijzen en inzichten uit de boeddhistische tradities toegankelijk te maken voor geïnteresseerden. Deze werkwijzen en inzichten zijn bedoeld om te gebruiken in het dagelijkse leven en werk. De veronderstelling is dat het toepassen daarvan ons helpt om vriendelijker te worden naar onszelf en anderen. De werkwijzen zijn te vinden onder de tab werkwijzen.

Werkwijzen en inzichten ten behoeve van aandacht en gewaarzijn

De boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen en inzichten hebben het kenmerk dat ze onze aandacht en ons gewaarzijn ontwikkelen en versterken. Het ontwikkelen en versterken van aandacht en gewaarzijn is het hart van vrijwel elke wijsheidstraditie. Met aandacht zijn we er bij en met gewaarzijn zien we wat we doen. Op die manier zijn we in staat om gebeurtenissen, zowel in onszelf als buiten ons zelf, te herkennen en te erkennen zonder er direct over te oordelen. Dat maakt dat ons leven aardiger, helderder wordt en dat we meer in balans zijn.

Met de term werkwijzen geven we aan dat we streven naar een zo praktisch mogelijke toepassingen. Met de term inzicht geven we aan dat we streven naar dat we weten wat we doen. Alle werkwijzen en inzichten worden bij deze website in gewoon Nederlands en vrijwel zonder boeddhistisch jargon beschreven.

Nalandabodhi Nederland

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door Nalandabodhi Nederland. Nalandabodhi Nederland is een Tibetaans boeddhistische organisatie. In die organisatie staan zowel studie van het boeddhisme (1), als beoefening (diverse vormen van meditatie, 2), als de toepassing van het boeddhisme in ons dagelijks leven in de 21e eeuw (3) centraal. Deze website is bedoeld als ondersteuning bij dat laatste doel. Klik voor meer informatie over Nalandabodhi Nederland op Nalandabodhi Nederland.

Nalandabodhi Nederland heeft ook een website over die Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Klik op https://goedlevenensterven.nl voor meer informatie. 

Deze website blijft een website in ontwikkeling. Om die reden stellen we commentaar op prijs. Dat kan via contact.

© Het is toegestaan de teksten in klein verband te gebruiken mits met bronvermelding. Het is niet toegestaan de teksten te gebruiken in officiële publicaties, tenzij met schriftelijke toestemming. Zie verder over ons.
De website is het laatst bijgewerkt op 10 juni 2019.