Selecteer een pagina
Toegepast Boeddhisme Introductie

Toegepast boeddhisme  

Het doel van deze website ’toegepast boeddhisme’ is het toegankelijk maken van werkwijzen en inzichten uit boeddhistische tradities voor geïnteresseerden. Het doel is dat zij deze werkwijzen en inzichten kunnen gebruiken in hun dagelijkse leven en werk. De website omvat ruim 40 werkwijzen en 10 teksten met achtergrondinformatie. De verschillende werkwijzen en inzichten zijn te vinden onder de tab werkwijzen.

Doel werkwijzen en inzichten

De boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen en inzichten hebben als belangrijkste kenmerk dat ze onze aandacht en ons gewaarzijn verder ontwikkelen en versterken. Het ontwikkelen en versterken van aandacht en gewaarzijn is het hart van elke boeddhistische traditie. Een toelichting daarop:
* Met meer aandacht zijn we beter bewust van wat we aan het doen zijn en zijn we minder snel afgeleid. Dat brengt stabiliteit in ons leven en maakt ons vriendelijker voor zowel onszelf als anderen.
* Met meer gewaarzijn beseffen we beter wat we aan het doen zijn en wat dat voor onszelf en anderen betekent. Dat versterkt ons mededogen.

Aandacht en gewaarzijn tezamen zijn een sterke combinatie. De visie is dat we zowel aardiger als helderder zijn voor onszelf en anderen, als we deze twee combineren, en daardoor meer in balans zijn.

* Met de term werkwijzen geven we aan dat we streven naar zo praktisch mogelijke toepassingen. Alle werkwijzen op deze website worden in gewoon Nederlands en vrijwel zonder boeddhistisch jargon beschreven. Het is vaak mogelijk om voor werkwijzen ook beoefeningen te lezen. 

Verbinding met de website ‘Goed leven en sterven’

Deze website is verbonden met de website die de Tibetaans-boeddhistische visie op ‘goed leven en goed sterven’ bespreekt. Dat is de website: https://goedlevenensterven.nl. Die website ondersteunt drie boeken en drie katernen die door Sebo Ebbens zijn geschreven en die belangrijke onderwerpen uit het Tibetaans boeddhisme weergeven. Die onderwerpen zijn ‘goed leven en sterven (over het Tibetaanse dodenboek)’, ‘de vijf Tibetaanse wijsheden’, ‘ontwikkelen van vriendelijkheid en mededogen’, ‘het levensrad (over het ontstaan van lijden en gedoe in ons leven en wat we daaraan kunnen doen)’, en ‘7 lessen uit het Tibetaanse dodenboek’. Dit laatste katern gaat over de kwaliteit van ons leven.

Op bovengenoemde website is over die onderwerpen veel achtergrondinformatie te vinden. De verbinding bestaat eruit dat er de website ‘goed leven en sterven’ regelmatig naar deze website wordt verwezen als het gaat om praktische uitwerkingen. Ook in de boeken en katernen zal in de nabije toekomst regelmatig naar deze website verwezen worden. Zie verder aldaar. 

© Het is toegestaan de teksten van deze website in klein verband te gebruiken mits met bronvermelding. Het is niet toegestaan de teksten te gebruiken in officiële publicaties, tenzij met schriftelijke toestemming. Zie verder over ons.
Deze website wordt onderhouden door Sebo Ebbens en is het laatst bijgewerkt op 13 juni 2024.