Toegepast Boeddhisme Introductie

Toegepast boeddhisme

Het doel van de website ‘toegepast boeddhisme’ is om werkwijzen en inzichten uit verschillende boeddhistische tradities toegankelijk en inzichtelijk te maken voor geïnteresseerden. De werkwijzen en inzichten zijn bedoeld om te gebruiken in het dagelijkse leven en werk. Het gaat om ruim 40 werkwijzen en 10 teksten met achtergrondinformatie. De verschillende werkwijzen en inzichten zijn te vinden onder de tab werkwijzen.

Werkwijzen en inzichten ten behoeve van de ontwikkeling van aandacht en gewaarzijn

De boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen en inzichten hebben als kenmerk dat ze in staat zijn onze aandacht en ons gewaarzijn verder te ontwikkelen en te versterken.

Het ontwikkelen en versterken van aandacht en gewaarzijn is het hart van vrijwel elke wijsheidstraditie. Met meer aandacht zijn we meer gericht op wat we aan het doen zijn, minder afgeleid; en met meer gewaarzijn zien we beter wat we doen en wat dat voor onszelf en anderen betekent.  Deze combinatie maakt dat we meer in balans zijn en vandaar uit aardiger en helderder worden.
Met de term werkwijzen geven we aan dat we streven naar een zo praktisch mogelijke toepassingen. Alle werkwijzen op deze website worden in gewoon Nederlands en vrijwel zonder boeddhistisch jargon beschreven.

© Het is toegestaan de teksten in klein verband te gebruiken mits met bronvermelding. Het is niet toegestaan de teksten te gebruiken in officiële publicaties, tenzij met schriftelijke toestemming. Zie verder over ons.
De website is het laatst bijgewerkt op 19 september 2020.

Nalandabodhi Nederland

Deze website wordt onderhouden door Nalandabodhi Nederland. Nalandabodhi Nederland is een boeddhistische organisatie, geïnspireerd door het Tibetaans boeddhisme. In die organisatie staan zowel studie van het boeddhisme centraal (1), als beoefening (diverse vormen van meditatie, 2), als de toepassing van het boeddhisme in ons dagelijks leven in de 21e eeuw (3). Deze website is met name bedoeld als ondersteuning bij dat laatste. Klik voor meer informatie over deze organisatie op Nalandabodhi Nederland.

Website over leven en sterven
Nalandabodhi Nederland heeft naast deze website over toegepast boeddhisme ook een website ontwikkeld over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Klik op https://goedlevenensterven.nl. Die website ondersteunt het boek ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief‘ van Sebo Ebbens. Het boek is 2019 bij uitgever Asoka verschenen.