Over Ons | Toegepast Boeddhisme

Over ons

Deze website wordt vormgegeven, ontwikkeld en beheerd door Nalandabodhi Nederland. Nalandabodhi Nederland is een organisatie binnen het Tibetaans boeddhisme onder leiding van Dzogchen Ponlop Rinpoche. Het doel van die organisatie is om de werkwijzen en inzichten van de Tibetaans boeddhistische wijsheidstradities op zo’n manier naar het Westen te brengen dat het daar goed ingepast kan worden in het dagelijks leven. Op de website van Nalandabodhi Nederland staat: ‘Het doel van Nalandabodhi is om op een eigentijdse, informele en praktische wijze belangstellenden een goed gefundeerd boeddhistisch pad van meditatie/beoefening, studie en toepassing van het boeddhisme in het (Nederlandse) dagelijks leven aan te bieden’.

Deze website ondersteunt met name de toepassingen van het (Tibetaans) boeddhisme in ons dagelijkse leven en werk. Op deze website zijn deze werkwijzen en inzichten in te zien en kan er gebruik van gemaakt worden. Klik voor meer informatie over Nalandabodhi Nederland op Nalandabodhi Nederland. De contactpersoon voor deze website is Sebo Ebbens. Zie de foto hierboven.

Waarom boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen en inzichten?

Eén van de redenen waarom we op deze website diverse boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen centraal stellen is dat het mogelijk is om met deze werkwijzen en inzichten onze aandacht en ons gewaarzijn verder te ontwikkelen en te versterken. Door die te versterken, versterken we onze menselijkheid. Dat komt omdat door de ontwikkeling van aandacht en gewaarzijn zowel de situatie om ons heen als onze eigen gedachten en opvattingen (onze eigen geest) zichtbaar en helder worden. Naarmate we die beter kennen, is het moeilijker om die op de situatie buiten ons  te leggen omdat we ook zien wat er ook met onszelf aan de hand is. Op die manier raken we verbonden met onze eigen situatie en de situatie om ons heen. Dan is er een betere communicatie mogelijk met minder stress en meer empathie.

Activiteiten van ‘toegepast boeddhisme’

De activiteiten bestaan momenteel vooral uit het bijhouden en verder ontwikkelen van deze website. Een ieder kan er vast iets van zijn of haar gading vinden en in het dagelijkse leven inzetten. De website richt zich in het bijzonder op toepassingen uit het (Tibetaans) boeddhisme.

De verschillende toepassingen van deze website zullen ook regelmatig de revue passeren bij de verschillende cursussen die Nalandabodhi Nederland aanbiedt.

Reacties, aanvullingen, ideeën en ervaringen met onze of andere boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen en inzichten worden zeer op prijs gesteld. Je kunt ons bereiken via contact.

Dank

Dank aan iedereen die heeft mee geholpen en degenen die nog steeds mee helpen om deze website vorm te geven. Dat gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van onderdelen van de website, het als praatpaal of inspiratiebron dienen, het mee organiseren en/of geven van cursussen, het mee ontwikkelen van teksten of het aanleveren van ideeën, het als voortrekker functioneren om een en ander in de praktijk uit te proberen, …

Deze website is ontwikkeld door Jeroen Wiersma van Vormfabriek.