Selecteer een pagina
Over Ons | Toegepast Boeddhisme

Over ons

Deze website is vormgegeven en ontwikkeld door Sebo Ebbens, en wordt ook door hem beheerd. Sebo Ebbens is lid van Nalandabodhi Nederland en student van de leraar Dzogchen Ponlop Rinpoche. Het gaat hier om het Tibetaans boeddhisme. 

Het doel van de website is om de inzichten en werkwijzen van het Tibetaans boeddhisme geschikt te maken voor ons dagelijks leven in het Westen. Op deze website zijn deze werkwijzen en inzichten in te zien. Van die werkwijzen en inzichten kunnen individuele personen gebruik maken. Commercieel gebruik en dergelijke is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming. 
Zie hierboven een foto van Sebo Ebbens in een winters landschap in de VS een aantal jaren geleden.

Waarom boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen en inzichten?

Eén van de redenen om de op deze website diverse boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen centraal te stellen is dat het mogelijk is om met deze werkwijzen en inzichten onze aandacht en ons gewaarzijn in ons dagelijkse leven verder te ontwikkelen en te versterken. Door die te versterken versterken we onze vriendelijkheid, ons mededogen, onze gegrondheid, en daarmee onze menselijkheid. Eén van de redenen is dat door het versterken van aandacht en gewaarzijn naar de situatie om ons heen én onze eigen geest, onze gedachten, opvattingen, verwachtingen, waarnemingen en dergelijke zichtbaar en helder worden. Wanneer we die beter leren kennen, is het moeilijker om de verantwoordelijkheid van onszelf buiten ons te leggen omdat we beter zien hoe we zelf ook bijgedragen hebben. Als we daarin met onszelf vriendschap sluiten, hebben we een betere communicatie met onszelf en met onze omgeving, met minder stress en meer empathie.

Activiteiten van ’toegepast boeddhisme’

  • De belangrijkste activiteit op dit moment bestaat uit het bijhouden en verder ontwikkelen van deze website. De wens is dat veel mensen er iets van hun gading in vinden en bereid zijn die werkwijzen en inzichten in het dagelijkse leven in te zetten. 
  • De verschillende werkwijzen en inzichten van deze website zullen regelmatig opduiken bij de verschillende cursussen die Sebo Ebbens geeft of die andere leraren van Nalandabodhi Nederland geven.
  • Het is mogelijk om een cursus aan te vragen voor een eigen netwerk of doelgroep. Op zo’n cursus (korter of langer) kunnen in overleg verschillende werkwijzen en inzichten een plek krijgen.

Reacties, aanvullingen, ideeën en ervaringen met deze of andere boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen en inzichten worden zeer op prijs gesteld. Het is ook mogelijk daarover vragen te stellen. Dat kan via contact.

Dank

Dank aan iedereen die heeft mee geholpen en degenen die nog steeds mee helpen om deze website vorm te geven. Dat gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van onderdelen van de website, het als praatpaal of inspiratiebron dienen, het mee organiseren en/of geven van cursussen, het mee ontwikkelen van teksten of het aanleveren van ideeën, het als voortrekker functioneren om een en ander in de praktijk uit te proberen, … Ook de deelnemers aan de vele cursussen worden zeer bedankt. Het is aan hun aanwezigheid en reactie te danken dat deze website vorm heeft gekregen.

Deze website is ontwikkeld door Jeroen Wiersma van Vormfabriek.