Over Ons | Toegepast Boeddhisme

Over ons

Deze website wordt vormgegeven, ontwikkeld en beheerd door Nalandabodhi Nederland. Nalandabodhi Nederland is een organisatie binnen het Tibetaans boeddhisme en staat onder leiding van Dzogchen Ponlop Rinpoche. Het doel van die organisatie is om de werkwijzen en inzichten van de Tibetaans boeddhistische wijsheidstradities op zo’n manier naar het Westen te brengen dat het daar goed ingepast kan worden in het dagelijks leven. Op de website van Nalandabodhi Nederland staat: ‘Het doel van Nalandabodhi is om op een eigentijdse, informele en praktische wijze belangstellenden een goed gefundeerd boeddhistisch pad van meditatie/beoefening, studie en toepassing van het boeddhisme in het (Nederlandse) dagelijks leven aan te bieden’.

Deze website ondersteunt met name de toepassingen van het (Tibetaans) boeddhisme in ons dagelijkse leven en werk. Op deze website zijn deze werkwijzen en inzichten in te zien en kan er gebruik van gemaakt worden. Klik voor meer informatie over Nalandabodhi Nederland op Nalandabodhi Nederland. De contactpersoon voor deze website is Sebo Ebbens. Hij staat op de foto hierboven.

Waarom boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen en inzichten?

Eén van de redenen waarom we op deze website diverse boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen centraal stellen is dat het mogelijk is om met deze werkwijzen en inzichten onze aandacht en ons gewaarzijn verder te ontwikkelen en te versterken. Door die te versterken, versterken we onze menselijkheid. Dat komt omdat door de ontwikkeling van aandacht en gewaarzijn zowel de situatie om ons heen als onze eigen gedachten en opvattingen (onze eigen geest) zichtbaar en helder worden. Naarmate we die beter kennen, is het moeilijker om die op de situatie buiten ons te leggen omdat we zien wat er ook met onszelf aan de hand is. Op die manier raken we verbonden met onze eigen situatie en de situatie om ons heen. Dan is er meer vriendschap met onszelf en is er een betere communicatie met onze omgeving, met minder stress en meer empathie.

Activiteiten van ‘toegepast boeddhisme’

  • De belangrijkste activiteit op dit moment bestaat uit het bijhouden en verder ontwikkelen van deze website. De wens is dat veel mensen er iets van hun gading in vinden en bereid zijn die werkwijzen en inzichten in het dagelijkse leven in te zetten. De website richt zich in het bijzonder op toepassingen uit het (Tibetaans) boeddhisme.
  • De verschillende werkwijzen en inzichten van deze website zullen regelmatig opduiken bij de verschillende cursussen die Nalandabodhi Nederland aanbiedt. Zie de werpsite van Nalandabodhi Nederland. 
  • Het is mogelijk om een cursus aan te vragen voor een eigen netwerk of doelgroep. Op die cursus (korter of langer) kunnen in overleg verschillende werkwijzen en inzichten een plek krijgen. 

Reacties, aanvullingen, ideeën en ervaringen met deze of andere boeddhistisch geïnspireerde werkwijzen en inzichten worden zeer op prijs gesteld. Het is mogelijk ons te bereiken via contact.

Dank

Dank aan iedereen die heeft mee geholpen en degenen die nog steeds mee helpen om deze website vorm te geven. Dat gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van onderdelen van de website, het als praatpaal of inspiratiebron dienen, het mee organiseren en/of geven van cursussen, het mee ontwikkelen van teksten of het aanleveren van ideeën, het als voortrekker functioneren om een en ander in de praktijk uit te proberen, … Ook de deelnemers aan de vele cursussen worden zeer bedankt. Het is aan hun aanwezigheid en reactie te danken dat deze website vorm heeft gekregen. 

Deze website is ontwikkeld door Jeroen Wiersma van Vormfabriek.