Selecteer een pagina
Met aandacht lopen | Toegepast Boeddhisme

Overzicht eerste groep: visie

Deze eerste groep bevat werkwijzen en inzichten die de visie achter deze website weergeven. Op de home-pagina is over die visie al een aantal opmerkingen gemaakt. Daar staat o.a. dat ‘het ontwikkelen en versterken van aandacht en gewaarzijn het hart is van vrijwel elke wijsheidstraditie’. Die zin is in elk geval een onderdeel van de visie van deze website. Maar achter deze visie op aandacht en gewaarzijn ligt nog een veronderstelling. Die veronderstelling is dat, als we aandacht en gewaarzijn in ons leven vormgeven, we vriendelijker worden voor onszelf en anderen en meestal ook meedogender worden voor onszelf en anderen. Vriendelijker en meedogender worden maakt ons gelukkiger. Dat maakt ook anderen gelukkiger. De afbeelding hierboven is een afbeelding van een aantal bodhisattva’s. Bodhisattva’s zijn mensen die besloten hebben het boeddhistische pad lopen om anderen te helpen. Anderen helpen zich te bevrijden van hun lijden en gedoe is de grond van mededogen.

Werkwijzen, achtergrondinformatie

De werkwijze in deze groep van drie sleutels tot geluk beklemtoont wat hierboven staat. In deze werkwijze staat o.a. dat we opener moeten worden en aardiger moeten zijn voor onze omgeving, ons netwerk. Met aandacht en gewaarzijn is dat een natuurlijke zaak. In deze werkwijze wordt ook gesteld dat de beoefening van meditatie ons ondersteunt bij het ontwikkelen van geluk. In de werkwijze van een gezonde omgeving creëren staat dat, als wij vriendelijker en meedogender en opener worden voor onze omgeving, dat de anderen zeer helpt om zichzelf te zijn.

In de werkwijze van vriendschap sluiten met onszelf in vier stappen wordt dat bevestigd. Daar staat dat we vooral structureel vriendschap met onszelf kunnen ontwikkelen wanneer we regelmatig mediteren. De veronderstelling hier is dat vriendschap sluiten met onszelf een voorwaarde is om goed te kunnen mediteren. Ook is in deze werkwijze te vinden dat juist vanwege de vriendschap met onszelf in de meditatie we onze aandacht en ons gewaarzijn kunnen versterken. De reden daarvoor is dat we ons mede door de vriendelijkheid in de meditatie zullen openen voor wat zich in ons en aan ons voordoet. Als we dat doen kunnen we ons ook verbinden met wat zich aan ons voordoet: onze omgeving.

Bij de werkwijze van gelukkig worden staat dit nog een keer vermeld. Daar staat dat het herkennen en erkennen van wat zich aan ons voordoet een goede methode is om gelukkig te worden. Als we afwijzen wat niet bevalt of willen vasthouden aan wat ons wel bevalt, zal ons dat op langere termijn niet gelukkig maken. Integendeel.

In de achtergrondinformatie over massa, kudde, gemeenschap wordt beklemtoond hoe belangrijk is om in het streven naar meer aandacht, meer gewaarzijn, meer vriendschap, meer mededogen, meer geluk dichtbij onszelf te blijven. Het is belangrijk om ons bij die zoektocht niet te laten leiden door wat anderen vinden. Natuurlijk is er veel van anderen te leren. Als we ze maar niet volgen omdat zij menen de waarheid in pacht te hebben. Dat vraagt een bepaalde autonomie van ons. De tekst vermeldt daarbij dat wanneer we ons uit de groep (kudde) willen losmaken om een meer authentiek eigen pad te gaan lopen, dat de groep ons dan onder druk kan zetten. Dan is het mogelijk dat we van de andere groepsleden horen dat ‘we niet mogen vertrekken’, ‘dat we zo aardig zijn’, ‘dat we op deze manier hen in de steek laten’. Als we dan toch de groep verlaten om ons eigen pad te zoeken, zal dat maken dat we soms alleen zijn. In de visie van deze website is alleen kunnen zijn een noodzakelijke voorwaarde om een eigen authentiek pad te kunnen lopen.

In de achtergrondinformatie over drie vormen van ethiek wordt beklemtoond dat we, als we de wereld ingaan, we ervoor moeten zorgen dat we die wereld niet belasten met onze onvrede, ons lijden, ons gedoe. Dat wordt gezien als een goede eerste stap. Een vervolgstap is dat zoveel mogelijk anderen ondersteunen bij het leiden van een goed leven zonder lijden, gedoe en disbalans. In groep 2 staat nog een uitwerking van het 1e onderdeel van de drie vormen van ethiek genoemd: deugdzaam en ondeugdzaam handelen.

Tot slot is er de werkwijze van vier stappen op een boeddhistisch geïnspireerd pad. Hier wordt beschreven hoe we met behulp van de verschillende werkwijzen op deze website en met de hierboven beschreven visie, via een viertal stappen een boeddhistisch geïnspireerd of meer algemeen een spiritueel pad kunnen lopen.