Selecteer een pagina
Met aandacht lopen | Toegepast Boeddhisme

Overzicht groep 7: er vol voor gaan

In de boeddhistische traditie speelt het begrip ‘vol aanwezig zijn’ een belangrijke rol. Er wordt ook gezegd dat ‘vol aanwezig zijn’ het doel is van een boeddhistisch pad. Als we vol aanwezig zijn, zijn we immers hier en nu. Dan zijn we er op dit moment met wat zich in ons en aan ons voordoet zonder dat we willen dat het anders is dan wat er is. Dat is aanwezigheid. Daar gaat onderstaand artikel over. Hierboven is een foto te vinden van Dilgo Khyentse Rinpoche uit 1976. Hij werd gezien als iemand die altijd vol aanwezig was. 

Over aanwezigheid

De tekst hieronder gaat over hoe het eruit ziet als we ergens vol aanwezig zijn. Het is gebruikelijk om het begrip aanwezigheid toe te lichten met de begrippen lichaam, spraak en geest. We zijn er als ons lichaam, onze spraak en onze geest op elkaar zijn afgestemd. Onder lichaam wordt natuurlijk allereerst ons eigen lichaam verstaan. Vaak wordt er ook verwezen naar de fysieke omgeving om ons heen. Zo is in het boeddhisme leeftijd een onderdeel van lichaam, evenals uiterlijk, fysieke gezondheid, huiselijke omgeving, .. Onder spraak worden onze uitdrukkingen naar en onze interactie met anderen verstaan. Het gaat dan om ons taalgebruik, woordenschat, onze non-verbale uitdrukking (gebaren, bewegen van ogen, fronsen), levendigheid (of saaiheid), onze energie, onze reactie op anderen,  …. Onder geest wordt verstaan wat we denken, voelen, onze emoties, onze spirituele beoefening, wereldbeelden, …  Vol aanwezig zijn betekent dat ons lichaam, en onze spraak en geest op elkaar afgestemd zijn. Dan zijn we vol aanwezig, vol verdrietig, vol blij, vol mededogen, vol vriendelijk. Als we aanwezig zijn houden we niets meer achter. Dan zijn ons lichaam en onze geest in harmonie met onze spraak bijvoorbeeld als we spreken; dan zijn onze spraak en ons lichaam in harmonie met onze geest, bijvoorbeeld als we denken; dan zijn onze geest en onze spraak in harmonie met ons lichaam bijvoorbeeld als we een fysieke inspanning verrichten of yoga doen. Bij de werkwijze van intervisie met behulp van lichaam, spraak en geest op deze website worden deze begrippen ook gebruikt.