Selecteer een pagina
Met aandacht lopen | Toegepast Boeddhisme

Met aandacht gesprekken voeren in een grotere groep

Deze werkwijze kent een aantal richtlijnen over hoe je met aandacht gesprekken kunt voeren in een grotere groep. De richtlijnen hebben tot doel om aandacht en gewaarzijn bij deelnemers tijdens het gesprek te bevorderen en vast te houden. Dat is belangrijk voor de wakkerheid, de onderlinge openheid, het aanwezig zijn, en frisheid van geest in het gesprek. Een ieder kan uit deze lijst een keuze maken die hem of haar (en de groep) past. Wij hebben in eerste instantie vijf richtlijnen gekozen die in onze ervaring doeltreffend zijn. In de achtergrondinformatie zijn meer richtlijnen te vinden.

Richtlijnen voor met aandacht gesprekken voeren in een grotere groep

  1. Laat vooropgezette uitkomsten over het resultaat van de discussie los, evenals die over je eigen bijdrage. Merk hoe je zelf én het verloop van het gesprek verandert wanneer je in staat bent die verwachtingen achterwege te laten. Het gesprek of discussie wordt daar frisser, opener, flexibeler, speelser van.
  2. Luid tijdens een discussie bijvoorbeeld om de tien minuten een gong (of sla zachtjes op een tafel, of gebruik een belletje). Op het moment dat de gong wordt geslagen stopt iedereen met spreken, luistert naar het geluid van de gong en gaat na hoe ieders lichaam, geest en emoties ervoor staan. Als het geluid na zo’n 30 seconden is weggestorven neemt degene die sprak op het moment dat de gong luidde weer het woord en wordt het gesprek vervolgd. Een tiental of vijftiental minuten later herhaalt zich dit. Dit idee van de ‘mindfulness bell’ komt van Thich Nhat Hahn.
  3. Geef stiltes de ruimte in het gesprek. Schenk met name aandacht aan  gevoelens van ongemak of ongeduld als die ontstaan. Zie ook de werkwijze met aandacht spreken.
  4. Verrijk hetgeen iemand zegt of voeg er iets aan toe. Ja, én … in plaats van: Ja, maar. Wals er niet (onbewust) overheen. Ja, maar betekent in principe dat je het ermee oneens bent, maar dat niet direct durft te zeggen. Bertold Gunster legt dat mooi uit in zijn benadering van “Ja maar”. In essentie komt het erop neer dat je als je een verschillend gezichtspunt hebt, je ‘Ja, én…’ zegt. Je zegt ‘nee, want …’ als je het er niet mee eens bent. ‘Ja, maar …’ is dan geen onderdeel van een gesprek meer. Knap lastig overigens. Klik op ja maar voor meer informatie over zijn werkwijze.
  5. Haal de inspiratie om iets in te brengen in het gesprek niet alleen uit je conceptuele geest. Ergernis, enthousiasme, ongeduld zijn gevoelens die prima kunnen dienen als inspiratiebronnen om een bijdrage te leveren.

Achtergrondinformatie

In de achtergrondinformatie geven we meer algemene richtlijnen, richtlijnen voor mensen die gemakkelijk in groepen spreken en richtlijnen voor mensen die minder gemakkelijk in groepen spreken. Verder geven we tips voor verder lezen en surfen.