Selecteer een pagina
Met aandacht lopen | Toegepast Boeddhisme

De boeddha stijl, wijsheid (wit): openheid en ruimte

De boeddha stijl is één van de vijf stijlen, vijf wijsheden. Klik voor meer informatie over alle vijf stijlen, wijsheden op inleiding in de vijf stijlen.
Een van de belangrijkste kenmerken van de boeddha stijl/wijsheid is dat iemand in deze stijl de wereld open en vol ruimte tegemoet treedt. Dat betreft de open manifestatie. Zie ook de afbeelding hierboven. In de gesloten manifestatie is de persoon in de boeddha stijl onwetend, onverschillig, op één ding gefixeerd en moeilijk te bereiken en te doorgronden. 

Algemene beschrijving 

De boeddha stijl, wijsheid staat in de vijf stijlen/wijsheden centraal. Deze stijl staat meestal in het midden van de cirkel van de vijf stijlen/wijsheden. Zie de afbeelding hiernaast. De reden daarvoor is dat de boeddha stijl voor openheid staat. Als deze zich met één van de andere vier stijlen verbindt, manifesteren die zich ook open. De boeddha stijl/wijsheid zorgt daarmee op een natuurlijke wijze voor het openen van de andere stijlen. Dat gebeurt door de ruimte die daardoor wordt toegevoegd. 

De boeddha stijl/wijsheid is ook een stijl in zichzelf. In de open manifestatie is het belangrijkste kenmerk dat we niets hoeven: we hoeven niets te doen, we hoeven niets te zeggen, we zitten en kijken voor ons uit. De dingen zijn in orde zoals ze zijn, ze zijn wat ze zijn. De Boeddha stijl heeft het kenmerk van grote vervulling, van grote waardigheid. Er is in deze stijl niets meer nodig dan er gewoon te zijn. 

Er is spraken van een gesloten manifestatie van de boeddha stijl als er niets meer hoeft, maar er geen openheid of wakkerheid is. Dan is het belangrijkste kenmerk onwetendheid: er wordt niets meer gezien, geroken, geproefd, gevoeld, gehoord en ook niet meer gedacht. De boeddha stijl in de gesloten manifestatie is geïsoleerd, onwetend, onverschillig.

Het element dat met de boeddha stijl/wijsheid is verbonden is het element van ruimte. Zie de foto. 

Wanneer we wat specifieker kijken naar de open en gesloten manifestaties van de boeddha stijl/wijsheid, dan is het volgende te zien. We hoeven daarbij niet alle kenmerken te herkennen om toch ons verwant te voelen met deze stijl/wijsheid.

Kenmerken open manifestatie  

 • Zijn, laten zijn, ontspannen, flexibel
 • Plannen laten voor wat ze zijn, in drukke situaties alles laten vallen
 • Zijn, niet beoordelend naar wie dan ook, eenvoudig
 • De zintuigen openend, ontvangend
 • Ervaring van niet weten, momenten zonder agenda
 • Vriendschap voor je zelf, zijn met jezelf, langere tijd alleen kunnen zijn
 • Toestaan om onvervulde momenten te hebben
 • Je zelf toestaan om tegelijk bang te zijn (bijvoorbeeld om te falen) als om in een uitdagende situaties te zitten. Zoals beginnen aan een moeilijke situatie, beginnen aan een lang artikel, beginnen aan het ontwerpen van iest nieuws, … In die situaties weet je niet hoe het zal aflopen en dat is zoals het is

De open manifestatie van de boeddha stijl/wijsheid wordt met name ontwikkeld door training in aandacht en gewaarzijn. Zie daarvoor o.a de  werkwijzen van shamatha meditatie; met aandacht lopen, zitten, staan en liggen; en stop, ontspan, kijk op deze website. 

Kenmerken gesloten manifestatie 

 • Verdoving, je koesteren in iets dat je bereikt hebt (triomf, utopie) en niet willen weten van iets anders, onwetend, onverschillig
 • Op één ding gefixeerd, niet geïnteresseerd in de rest, onverschillig
 • Je aan je plan houden wat er ook gebeurt (tunnelvisie)
 • Vervelend, stom
 • Gebrek aan grenzen, chaos, verwaarlozing, laissez faire
 • Niet geïnteresseerd in uiterlijkheden zoals soort kleding, eten, enzovoort
 • Ver weg, onbereikbaar
 • Niemand zien, afgesloten, geïsoleerd
 •