Selecteer een pagina
Met aandacht lopen | Toegepast Boeddhisme

Geven en ontvangen van feedback

Op een goede manier feedback geven is lastig omdat we niet altijd de juiste toon of de juiste inhoud weten te treffen. Toch is het soms nodig om iets tegen de ander te zeggen. Richtlijnen voor feedback kunnen daarom helpen om te maken opmerkingen zowel voor gever als ontvanger op maat te snijden. Op die manier feedback geven is een daad van vriendschap en een handeling van vrijgevigheid.

Feedback als handeling van mededogen

Feedback geven is een belangrijk onderdeel van bijvoorbeeld opvoeding, onderwijs en werk. Als  mensen elkaar iets willen leren of wanneer mensen samenwerken, is er behoefte om elkaar daarover zo nu en dan iets te zeggen. Die feedback heeft niet altijd een effectieve vorm. Zo kan het geven van feedback afstand creëren wanneer het een reactie oproept als: ‘Hoe durf je dat tegen mij te zeggen?’. Of: ‘Wie denk je wel dat je bent?’. Feedback die werkt, heeft een aantal belangrijke kenmerken. Zo zal de feedback meestal gevraagde feedback moeten zijn (ook al kan dat niet altijd). Zo is feedback niet bedoeld om iemand te vertellen wat wij van die andere vinden, om je eigen gelijk te halen of om de irritatie die je al heel lang voelt, eindelijk te kunnen uitspreken. Integendeel, feedback is bedoeld om het beste in de ander naar boven te halen. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat de ander beter gaat functioneren, verder komt. Feedback in die zin is een daad van vrijgevigheid, een daad van mededogen. Om de feedback op die manier te kunnen geven (en ontvangen) moeten de gever en de ontvanger zich met elkaar op een of andere manier verbonden weten. Op deze manier feedback geven vraagt tijd en aandacht.

Richtlijnen

We geven dan ook een aantal richtlijnen voor zowel gever als ontvanger. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op aandacht en gewaarzijn aan beide kanten. De aandacht helpt ons om er meer bij te zijn, gewaarzijn helpt ons om beter waar te nemen tegenover wie we zitten en hoe het met onszelf gaat. Het is daarom raadzaam om vooraf aan een sessie met feedback even rustig bij elkaar te zitten. Je kunt daarbij gebruik maken van de werkwijze meditatie of stop, ontspan, kijk.
Daarnaast is het mogelijk voorafgaand aan een feedback gesprek onderstaande richtlijnen met elkaar door te spreken.

 Richtlijnen voor de gever van feedback

  1. Heb de intentie om van nut te zijn. Realiseer je dat de ander iets met jouw feedback moet kunnen, zich moet kunnen ontwikkelen.
  2. Wees beschrijvend, niet interpreterend. Het geven van feedback is als het ophouden van een schone spiegel. Laat persoonlijke meningen en persoonlijke betrokkenheid weg uit je boodschap.
  3. Besteed aandacht aan zowel positieve als negatieve feedback zodat de feedback evenwichtig is.
  4. Wees eerder specifiek dan algemeen. Beschrijf specifiek gedrag en niet een algemene indruk.
  5. Beschrijf je eigen ervaring. Beschrijf je eigen reactie op het gedrag van de ander en beschouw het ook als je eigen ervaring.
  6. … (vul aan)

Richtlijnen voor de ontvanger van feedback

  1. Wees open. Luister eenvoudigweg naar wat er gezegd wordt. Als je er behoefte aan hebt, vraag dan om verheldering. Rechtvaardig jezelf niet.
  2. Beschouw alle feedback als iets dat je wordt aangeboden. Stel de gelegenheid om te leren en je te ontwikkelen op prijs. Leg feedback die je niet als behulpzaam ervaart gerust terzijde.
  3. Denk na over wat je gehoord hebt. Gebruik je fundamentele gezondheid, je basisintelligentie. Het gezichtspunt van de ander is niet meer of minder accuraat, of beter of slechter is, dan dat van jou.
  4. … (vul aan)

Achtergrondinformatie

In de achtergrondinformatie worden meer richtlijnen gegeven voor het geven en ontvangen van feedback. Daarnaast worden de hierboven genoemde richtlijnen uitgebreid toegelicht. Ook geven we tips voor verder lezen en surfen. Tot slot vermelden we een aantal adviezen voor het gebruiken van deze richtlijnen in het dagelijkse leven.