Selecteer een pagina
Met aandacht lopen | Toegepast Boeddhisme

De karma stijl, wijsheid (groen): effectief en efficiënt handelen

De karma stijl is één van de vijf stijlen, ook wel wijsheden genoemd. Klik voor meer achtergrond informatie over de vijf stijlen op inleiding vijf stijlen.

Iemand die de kwaliteit van de karma stijl, wijsheid bezit, onderneemt en doet de dingen effectief en efficiënt. Dat geldt voor de open manifestatie. In de gesloten manifestatie is de karma stijl bijzonder actief zonder dat dat nog een direct doel dient. Dan is die vooral bezig om het bezig zijn, iets doen om te doen. Dan maakt het minder uit waar het voor dient of dat het effectief is.

Algemene beschrijving

De karma stijl/wijsheid heeft als kenmerk voortdurend handelen, voortdurende activiteit. Het gaat dan niet alleen over haasten, rennen, steeds iets doen, of een bepaald idee uitwerken en dergelijke. Dat kan, maar dan betreft het meer de gesloten manifestatie. In de open manifestatie gaat het om het vorm geven aan de energie die er al is. Er zijn al ideeën, een project heeft al een begin, het plan ligt al klaar. De karma stijl is in staat om deze eerste ideeën op een heel natuurlijke manier verder vorm te geven. Het gaat dan om het erkennen van wat er is, er goed naar kijken en dan handelen. Dat gaat dan heel natuurlijk en simpel. Op deze wijze heeft de karma stijl de dingen al gedaan terwijl anderen er nog over aan het nadenken zijn. Deze stijl sluit aan bij de op deze website genoemde werkwijze van vreugdevolle inspanning.

In de gesloten manifestatie gaat het meestal alleen om het doen op zich. Resultaten worden dan lang niet altijd meer gehaald, terwijl er wel een grote haast achter zit. In zo’n situatie ontstaat er vaak stress: veel doen met weinig resultaat is op termijn weinig bevredigend. Maar stoppen zit er niet in. Dat lukt niet.

Het bijbehorend element bij deze stijl/wijsheid is de wind. Het bijbehorend seizoen is de zomer. 

Wanneer we wat specifieker kijken naar de open en gesloten manifestaties van de karma stijl/wijsheid, dan is het volgende te zien. We hoeven daarbij niet alle kenmerken te herkennen om toch ons verwant te voelen met de deze stijl/wijsheid.

Kenmerken open manifestatie 

 • Weten wanneer wel iets en wanneer niet iets te doen (efficiënt)
 • Zorgen dat dingen ook werkelijk en volgens plan plaatsvinden (effectief)
 • Onbevreesd in acties, vol zelfvertrouwen
 • Direct, levendig
 • Ontspannen in actie, in één keer actie vanuit innerlijke stilte, 360° bewustzijn
 • Altijd zorgen voor een begin en einde van iets
 • Stevigheid/leiderschap in grenzen stellen aan een activiteit
 • Anderen stimuleren mee te doen ook door het zelf voor te doen: ‘zo kan het’
 •   

Kenmerken gesloten manifestatie 

 • Wantrouwend, jaloers, competitief. Dat leidt vaak tot verwijten aan anderen
 • Agressief, zonder enige vorm van rem in actie, gedreven, gehaast
 • Snel overspannen vanwege gebrek aan rust, steeds maar iets moeten doen
 • Gebrek aan synchronisatie van lichaam en geest
 • Ver voor iedereen uit als een tornado
 • Weinig stimulerend voor anderen. Als iemand niet in de stijl van de karma persoon mee wil doen is de uitspraak snel: ‘dan doe ik het zelf wel’
 • Honger naar macht, dominant
 • Altijd bezig, nooit aankomen, een gat laten vallen is angstaanjagend
 • Zichzelf verwijten als het niet lukt. Dan ook snel het gevoel van ‘niet genoeg ingespannen’
 • Gevoelens van incompetentie, te hoge eisen
 •