Selecteer een pagina
Met aandacht lopen | Toegepast Boeddhisme

Korte pauzes in de dag creëren

Door de dag heen kunnen we door korte pauzes nemen en tijdens die pauzes even afstand nemen van onze gedoe, ons denken en onze gedachtepatronen. We nemen dan even afstand van dat waar we vaak onbewust zo intensief mee bezig zijn. Als we daar afstand van nemen, hebben we de mogelijkheid om ons heen kijken om zo zien wat zich in ons en om ons heen afspeelt. In elk geval kunnen we ons op dat moment even met de wereld ons ons heen verbinden. Ook kunnen we even kijken hoe we er zelf voor staan. Volgens de boeddhistische docente Pema Chödrön is dat één van de belangrijkste dingen om in ons leven te doen: in verbinding staan met het onze omgeving en het leven dat zich daar afspeelt, in relatie tot ons eigen leven. Tegelijk kunnen we even nagaan hoe dat bevalt.

Korte pauzes? 

We kunnen onszelf ‘s ochtends de vraag stellen wat het belangrijkste is om die dag te doen. Zo kunnen we vraag stellen hoe we het beste met deze dag zouden kunnen omgaan, wat we die dag zouden willen bereiken, …? Heel vaak ontdekken we als we ’s avonds naar bed gaan, als we oud e dag terugkijken, hoe snel die dag voorbij is gegaan. Door ons dat te beseffen kunnen we nagaan of de dag heeft gebracht wat we graag wilden: is het gelukt wat we wilden?; heeft de dag ons voldoende opgeleverd gezien onze wensen? We kunnen ook een vraag stellen als: zijn er vandaag voldoende momenten geweest waarvan we hebben genoten van wat er in ons en om ons heen gebeurde?  Dit zijn goede vragen, en er zijn er nog veel meer te stellen. Waarom doen we dit? We doen dit omdat ons leven zo snel voorbij gaat, en we op deze manier te weten kunnen komen hoe ons leven in die wereld heeft plaatsgevonden. 

Korte pauzes!

Om die reden is het goed om regelmatig een pauze of een opening te creëren. In die opening kunnen we om ons heen en naar onszelf kijken. We kunnen zien hoe we er zelf voor staan. Zijn we moe? Voelen we ons goed? Onderdrukken we boosheid over iets wat net of al lang geleden gebeurd is? Als we om ons heen kijken, kunnen we zien hoe diep en uitgestrekt de wereld is. We realiseren ons op dergelijke momenten pas hoeveel we daarvan missen. Door deze momenten van openheid te creëren kunnen we even ervaren hoe de wereld om ons heen proeft, ruikt, voelt en hoort. Hoe fris die is.

Wat voor mogelijkheden hebben we om ons hoofd zo nu en dan uit de wolken te halen, om afstand te nemen van onze gedachten, om naar binnen en naar buiten te kijken? In de ochtend kunnen we mediteren. We zitten dan op ons kussen of stoel. Meestal is er dan even voldoende ruimte om ons heen. Meditatie of aandachttraining zorgt daarvoor. Elke keer als we ons ons denken herinneren en er aandacht aan besteden door het te labelen, creëren we een opening. Als we het druk hebben of er als spanning is, lukt dat niet altijd. Maar meditatie of aandachttraining helpt ons in elk geval om daar even bij stil te staan, zodat we weer wat ruimte om ons heen voelen.

Ja, maar een drukke dag

Als we de dag ingaan, verdwijnt die ruimte weer. We schieten zo snel in onze gewoontepatronen dat we zelfs vergeten dat we in staat zijn openingen te creëren. We duiken onder in onze activiteiten om ‘s avonds te ontdekken dat de dag voorbij is.

‘Ja, maar … er is zoveel mail; ik heb zoveel afspraken; het moet voor volgende week af; als ik dit niet snel afrond, gaat iemand anders ermee vandoor; ik moet naast werken ook nog het huishouden doen en de kinderen van school halen; de hele familie zit op mijn nek, waardoor ik nu al niet aan mezelf toekom, laat staan dat ik dit nog moet doen; vroeger heb ik het ook wel eens gedaan maar dat heeft geen enkele zin gehad.’

Hoe kunnen we de diepte en de uitgestrektheid van de wereld zien, als we ons zo opstellen? Ons bijzondere, menselijke bestaan bestaat uit bijzondere, menselijke jaren, maanden, weken en dagen. Natuurlijk moeten we veel doen. Maar het is ook belangrijk zo nu en dan om ons heen te kijken. Dat zorgt er ook voor dat we ons niet ’s ochtends al druk maken over de middag; en in de middag over de avond; en in de avond over de volgende dag of de vorige dag. Even stilstaan, even een opening creëren, brengt de ervaring van het hier en nu weer terug. Het geeft de mogelijkheid een frisse start te maken. Als we het regelmatig doen, sijpelt dat door in onze dag. Wanneer we het vaker doen, beginnen we de ervaring op prijs te stellen. Dan verlangen we naar meer.

Pauze beoefening

De pauze beoefening bestaat uit het aandacht geven aan drie ademhalingen: drie in- en drie uitademhalingen. We kunnen dat ook drie minuten doen. We moeten dan wel stilstaan. Dat kan bij de lunch, bij de koffie, achter de computer, tussen twee agendapunten, tijdens de afwas, bij de reclame tijdens het tv kijken, in de trein of bus, in de rij voor de kassa in de supermarkt. Pauze beoefening kan onze dag veranderen als we het regelmatig doen. Het maakt dat we even zijn waar we zijn in plaats van dat we overal zijn behalve waar we zijn. Laat dat een contrast zijn met wat zich kort daarvoor afspeelde en wat zich daarna zal afspelen. Laten even voelen wat we voelen, even ervaren wat we ervaren. 

Dit pauze moment kunnen we ook creëren ook door even goed naar iemand te luisteren. Meestal leggen we bij het gebruik van onze zintuigen de klemtoon op zien. Zo nu en dan vervangen we dat door vooral aandacht te besteden aan luisteren. Door intensief te luisteren creëren we ook een opening in ons denken, in onze gedachtepatronen, in onze wolken. Dat kan elk moment. Dat kan drie ademhalingen, dat kan ook drie minuten. Daarna kunnen we overgaan tot de orde van alledag. Tijdens die drie ademhalingen gaan we echt op een stoel zitten, we stoppen onze plannen, we zetten onze koffie even opzij, we laten de computer even voor wat die is, we laten onze activiteiten vallen en we luisteren.

Dat kan ook als we in de natuur wandelen. Stop dan even, doe drie ademhalingen en luister. Creëer een opening. Creëer een moment zonder planning of  herinnering. Op datzelfde moment zien we de diepte en de uitgestrektheid van de wereld, in onszelf en buiten ons.

Pauzeer, verbind je met de je ervaring, geniet daarvan, en ga weer verder. Doe dat regelmatig. Creëer een opening! En weer. En weer. En weer. Kom uit je gedachtepatronen, kijk naar binnen en om je heen. Het lijkt mogelijk dat in elk geval drie keer per dag 1- 3 minuten te doen.

Een werkwijze op deze website die hiermee verwant is, is de werkwijze van stop, ontspan, kijk, rust.