Selecteer een pagina
Met aandacht lopen | Toegepast Boeddhisme

De ratna stijl, wijsheid (geel): waardering en gelijkmoedigheid

De ratna stijl is één van de vijf stijlen, vijf wijsheden. Klik voor meer informatie over de vijf stijlen/wijsheden op inleiding in de vijf stijlen.
De kwaliteit van de ratna stijl/wijsheid kent en waardeert in de open manifestatie de eigen innerlijke rijkdom van zelf en anderen, evenals de rijkdom van de omgeving. Dat uit zich bijvoorbeeld in dat we kunnen genieten van de rijkdom van de oogst, de vruchten van de aarde, een overvloedige maaltijd, een rijke bibliotheek, veel vrienden en vriendinnen, …. In de gesloten manifestatie heeft de ratna stijl snel het gevoel niet genoeg te bieden te hebben, of niet goed genoeg te zijn, te kort te schieten. Er is dan een armoede mentaliteit.

Algemene beschrijving

De ratna stijl/wijsheid kent in de open manifestatie een gevoel van grote rijkdom, een rijkdom die wel eeuwig lijkt te kunnen duren. De rijkdom is niet alleen de rijkdom van veel geld, maar het ook is de rijkdom van het genieten van wat er voorhanden is. De ratna stijl/wijsheid waardeert de rijkdom van de aarde en van alles wat de aarde voortbrengt (zie de foto). Het waardeert daarbij alles in gelijke mate, gelijkmoedig. Deze stijl is zeer invloedrijk en is vol aanwezig. Deze ratna kwaliteit geniet van aangenaam gezelschap, lekkere hapjes, borrels, diners. Ook doen alle aanwezigen ertoe. En ook de vrienden en vriendinnen van de aanwezigen doen ertoe. De ratna stijl is daarbij vrijgevig en kent een zekere wakkerheid. De ratna stijl/wijsheid weet ook precies wat hij/zij doet. Omdat deze stijl invloedrijk is, moeten anderen soms uitkijken om niet opgeslokt te worden. Voordat ze het weten is er voor hen weinig plaats.

Wanneer er geen openheid meer is (er is dan sprake van de gesloten manifestatie) dan wordt de ratna stijl heersend en neemt die veel ruimte van anderen in beslag. Dan wordt er ook vaak te veel gegeten en gedronken. Dan is wat er is, niet goed genoeg meer. Dan gedraagt de ratna persoon zich als Rupsje Nooit Genoeg.

Het bijbehorende element bij deze stijl is de aarde, het seizoen de herfst.

Wanneer we wat specifieker kijken naar de open en gesloten manifestaties van de ratna stijl/wijsheid, dan is het volgende te zien. We hoeven daarbij niet alle kenmerken te herkennen om toch ons verwant te voelen met de ratna stijl/wijsheid.

Kenmerken open manifestatie

 • Is vrijgevig, gastvrij zonder grenzen
 • Deelt graag eigen rijkdom, biedt graag een welvoorziene maaltijd aan, voorziet studenten graag van een rijke leeromgeving (meervoudig intelligent), vertelt graag veel verhalen en geeft graag veel voorbeelden ten behoeve van een grote verscheidenheid aan mensen, …
 • Herkent gemakkelijk de rijkdom aan kwaliteiten van de verschillende personen in een groep. Geniet van die rijkdom en laat die graag tot uitdrukking komen.
 • Heeft op gelijke wijze aandacht voor een grote verscheidenheid aan mensen (cultuur, etniciteit, diversiteit,……)
 • Ontvangt gelijkmoedig wat wordt aangeboden (cadeau’s, bronnen perspectieven, positieve en negatieve feedback, maaltijd, drank, ..)
 • Tevreden
 • Laat situaties naar zich toe komen
 • Waardigheid, leiderschap, aanwezigheid
 • Neemt ruimte in. De binnenkomst van iemand in de ratna stijl/wijsheid wordt vrijwel altijd gezien. Het is moeilijk zo iemand niet te zien binnenkomen

Kenmerken gesloten manifestatie

 • Heeft snel de indruk niet genoeg te bieden te hebben. Vindt zichzelf niet goed genoeg, kent een armoedementaliteit
 • Trots
 • Ziet vooral de nadelen, is slecht in staat te ontvangen
 • Ochtenddepressie. Heeft geen zin om de dag te beginnen omdat die persoon denkt niet genoeg te bieden hebben voor de dag.
 • Behoefte aan meer materialen, meer boeken of bronnen voordat er geschreven kan worden. of meer informatie voordat er lesgegeven kan worden, meer macht, meer voorbereidingstijd, … Om die reden wordt vaak niet begonnen aan iets
 • Veel ruimte innemend, geen rekening houdend met anderen, de anderen wegdrukken, pletten
 • Voortdurend dezelfde verhalen vertellen. voortdurend dezelfde grappen vertellen. Daarbij niet op kunnen houden
 • Gulzig, veeleisend, eisend, steeds naar meer vragen en toch niet genoeg hebben: Rupsje Nooit Genoeg