Selecteer een pagina
Met aandacht lopen | Toegepast Boeddhisme

De vajra stijl, wijsheid (blauw): visie en helderheid

De vajra stijl, wijsheid is één van de vijf stijlen. Klik voor meer informatie over de vijf stijlen op inleiding in de vijf stijlen.
De vajra stijl/wijsheid symboliseert de persoonlijke kwaliteit van een kritische, heldere en analytische intelligentie. Een andere kwaliteit is het hebben van een heldere en duidelijke grote visie. Dat betreft de open manifestatie. In de gesloten manifestatie manifesteert de vajra stijl zich als betweterig of arrogant, als altijd gelijk hebbend, en ook vaak als irritant.

Algemene beschrijving

De vajra stijl/wijsheid is verbonden met het intellect en met het helder inzien van wat er gebeurt. Het intellect in de open manifestatie discussieert graag op een ontspannen manier met anderen over opvattingen en meningen. Het schept er plezier in om andere opvattingen te weerleggen en te doorsnijden. Het heeft de kwaliteit van helder zien. Omdat helder zien wat afstand vraagt, is de benadering van de vajra stijl soms wat koel. Het voelt niet  speciaal vriendelijk. Maar die vriendelijkheid is er wel. Die vriendelijkheid is de vriendelijkheid van een goed gesprek over intellectuele dingen, de vriendelijkheid van het spel van de geest. Vanuit die vriendelijkheid kan de vajra stijl/wijsheid ook onzin in logica of redeneringen doorsnijden of iemand helpen de juiste argumentaties te gebruiken.

Wanneer er geen openheid is (er is dan sprake van de gesloten manifestatie) wordt de koelte koud en afstandelijk en ontstaat er arrogantie over de eigen opvattingen en eigen kennis: ‘ik weet het en jij niet’. Zo iemand wordt dan een betweter.

Het element behorend bij deze stijl is water/ijs; het seizoen dat bij deze stijl hoort, de winter (zie de foto).

Wanneer we wat specifieker kijken naar de open en gesloten manifestaties van de vajra stijl/wijsheid, dan is het volgende te zien. We hoeven daarbij niet alle kenmerken te herkennen om toch ons verwant te voelen met deze stijl/wijsheid.

Kenmerken open manifestatie

 • Helder zien, met meestal goed gebruik intellect (hersens) en soms gebruik intuïtie
 • Structuur helder hebben, een goed plan hebben met een heldere visie. Het is mogelijk om op dat plan flexibel en met intuïtie te reageren en te improviseren. Dat kan omdat de rode draad helder is.
 • Scherp en precies, soms doorsnijdend
 • Het belang kennen van discipline
 • Bepaalde volgorde aanhouden en weten waarom die volgorde aangehouden dient te worden
 • Helder in het geven van feedback en ervoor zorgen dat iedereen op een eigen wijze die feedback krijgt
 • Verschillende perspectieven zien. Daarom is deze stijl in staat om conflicten goed op te lossen
 • Zonder vooroordelen
 • Eenvoudige en directe informatie. Daarbij heldere structuur aanbiedend
 • Goed betekenis aan iets kunnen geven, goed kunnen uitleggen waarom

Kenmerken gesloten manifestatie

 • Ongeduld, ergernis, boosheid
 • Afstandelijk tot koud, humorloos, (over)kritisch
 • Sterk conceptueel gericht
 • Vooral eigen idee is belangrijk. Verdedigt bijvoorbeeld eigen opvattingen en ideeën, zelfs als die niet meer aan de orde zijn, daardoor arrogant
 • Geïrriteerd wanneer iemand zich niet helder formuleert of iets niet direct snapt (terwijl het zo eenvoudig is), soms zelfs onbegrip (‘snapt die het nog steeds niet? Moet ik het weer uitleggen?’)
 • Perfectie eisend
 • Vol vooroordelen: zo hoort het en niet anders
 • Plotseling opkomende woede
 • Overgeorganiseerd, rigide