Selecteer een pagina
Met aandacht lopen | Toegepast Boeddhisme

De vijf stijlen, inleiding

De boeddhistische visie gaat ervan uit dat iedereen een fundamentele mentale gezondheid en wijsheid bezit en dat iedereen in staat is daarmee contact te maken. Die fundamentele mentale gezondheid en wijsheid manifesteren zich in vijf persoonlijke kwaliteiten. Op deze website wordt gesproken over de vijf stijlen. In het Tibetaans boeddhisme heten ze de vijf wijsheden. Als de vijf stijlen alle vijf tot bloei zijn gekomen, dan zijn wij een volledig ontwikkeld persoon en volledig in contact met onszelf. Deze vijf stijlen hebben elk een eigen boeddhistische naam en hebben elk een eigen kleur. De vijf stijlen kunnen door iedereen in een unieke combinatie worden ingezet. Op die manier worden we kleurrijke personen. Deze pagina geeft een inleiding in de vijf stijlen.

De vijf persoonlijke kwaliteiten, de vijf stijlen, in overzicht:

In de afbeelding hierboven zijn de vijf stijlen in hun onderlinge samenhang weergegeven. De vijf stijlen staan voor:

Belangrijkste kenmerken van de stijlen

De belangrijkste kenmerken van de vijf stijlen zijn de volgende:

  1. Het is voor iedereen mogelijk om de vijf stijlen te ontwikkelen en geïntegreerd in te zetten. Meestal gebruiken we er maar twee of drie van de vijf. We kunnen de vijf stijlen daarom in de eerste plaats beschouwen als een spiegel van hoe we ons verder kunnen ontwikkelen.
  2. We kunnen de vijf stijlen zowel open als gesloten manifesteren. In de open manifestatie hebben we contact met de wereld en ervaren we de intensiteit van de wereld. In de gesloten manifestatie sluiten we ons voor die wereld af, bijvoorbeeld omdat de intensiteit op een bepaald moment te veel is. Het doel van het werken met de vijf stijlen is dat we ons zo open mogelijk manifesteren. Dan zien we de diepte en de uitgestrektheid van de wereld, zien we de persoon die voor ons staat, werkelijk en zien we het beste wie we zelf zijn. Om die openheid te realiseren, is het nodig dat we onze aandacht en ons gewaarzijn versterken. Zie de verschillende contemplatieve werkwijzen hieronder. In de achtergrondinformatie is te lezen hoe de open en gesloten manifestaties samenhangen: we kunnen in de open manifestatie onze geslotenheid zien en andersom.
  3. Met behulp van de vijf stijlen zijn we in staat om vriendelijkheid en mededogen te ontwikkelen naar zowel onszelf als anderen. Naarmate we er systematischer mee werken realiseren we ons steeds meer dat de wereld er beter van wordt als we onszelf accepteren in wie we zijn, ook als het een keer wat minder gaat, en dat we anderen accepteren in wie ze zijn. Dan hoeven we in elk geval onze onvrede niet op de wereld te projecteren.

Twee boeken

Over de vijf stijlen (wijsheden) is drie jaar geleden een boek in het Nederlands gepubliceerd: ‘Stralend in de Wereld, de vijf Tibetaanse wijsheden in het dagelijks leven’. Het boek is geschreven door Sebo Ebbens en uitgegeven bij Asoka. In April 2017 is er een nieuw boek over de vijf stijlen verschenen. Het heet ‘Vijf x Eigen-Wijs’. Dat  boek is bedoeld voor studenten van 16-24 jaar in alle vormen van onderwijs en is uitgegeven bij Noordhoff. Het doel van dat boek is de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten en het creëren van een goed leerklimaat of professionele cultuur in de onderwijsinstelling. Dat boek spreekt niet over wijsheden of stijlen maar over kleuren. Het boek is geschreven door Sebo Ebbens en Ron Arends en is gebaseerd op (heel) veel leservaringen van Ron. Alle vormen van boeddhistische jargon zijn uit het boek gelaten. 

Achtergrondinformatie

In de achtergrondinformatie staan meer kenmerken van de vijf stijlen genoemd, kenmerken die ons kunnen helpen bij de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van onszelf en anderen. Daarnaast wordt er achtergrondinformatie gegeven over hoe de vijf stijlen ontstaan als we open zijn. Ook zijn er doorverwijzingen naar literatuur en websites.